KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda San. Tic A.Ş her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır. 

Veri Sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, personelimiz, gelecekteki ortaklarımız, iş ortaklarımız dahil kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz. 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır? 

Kişisel verileriniz; 

• Kurumumuz tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz, 

• Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi, 

• Kurumumuz pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası işlemler 

• Kurumumuz faaliyetleri hakkında pazar araştırması yapılması, 

• Kurumumuz iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması, 

• Tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, 

• Kurumumuz performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması, 

• Kurumumuz İnsan Kaynakları politikalarını yürütülebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel 

temini ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 

• İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeni ile binalarında ve dış ortamlard ki kamera görüntülerinin 

kaydedilmesi 

Süreçlerinde kurumumuz ürün ve hizmetlerinde faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Kurumumuz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır. 

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır? 

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda San. Tic A.Ş , 3. Kişiler, yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, iş ile ilgili işlemlerimizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlar ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir? 

Kişisel verileriniz. Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşterilerimizle yapılan sözleşmeler ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir? 

İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda San. Tic A.Ş tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince; 

• Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme, 

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme, 

• Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu 

kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kvk Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve 

bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. 

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte www.imeceplastik.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Genel Müdürlüğümüz adresi olan İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda San. Tic A.Ş ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4.Cadde No: 13 Döşemealtı ANTALYA adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, Kvk Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. 

Saygılarımızla.

 

- Form için tıklayınız.

Web Tasarım ve Uygulama destech.com.tr