BELGELERİMİZ


POLİTİKALARIMIZ
SERTİFİKALARIMIZ
TESCİLLİ MARKALARIMIZ
CE BELGELERİMİZ
ULUSLARARASI STANDARTLARIN IŞIĞINDA UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ

Laboratuvarımızda PE Filmler için, TS3782 / ISO EN 13206’da belirtilen, aşağıdaki Standartlara göre kalite kontrol testleri yapılmaktadır;ANTALYA İŞLETME LABORATUVAR TESTLERİ

1) DART DROP TESTLERİ

TS EN ISO 7765-1
PLASTİK FİLM VE LEVHALAR - SERBEST DÜŞEN KÜTLE METODU İLE DARBE
MUKAVEMETİNİN TAYİNİ

2) MFI ( KUTLESEL ERIME AKIS HIZI) TESTLERİ

TS EN ISO 1133-1
PLÂSTİKLER - ERİMİŞ TERMOPLÂSTİKLERİN KÜTLESEL AKIŞ HIZININ (MFR) VE
HACİMSEL AKIŞ HIZININ (MVR) TAYİNİ

3) YOĞUNLUK TAYİNİ TESTLERİ

TS EN ISO 1183-1
PLASTİKLER - GÖZENEKSİZ PLASTİKLER – YOĞUNLUK TAYİN METOTLARI - BÖLÜM 1: DALDIRMA METODU, SIVI PİKNOMETRE METODU VE TİTRASYON METODU

4) TOPLAM GÖRÜNÜR IŞIK GEÇİŞİ TESTLERİ

TS EN 2155-5

HAVACILIK-UÇAK CİLALAMASI İÇİN ŞEFFAF MALZEMELERİN GÖRÜNÜR IŞIK GEÇİŞİNİN TAYİNİ

5) PUSLULUK TESTLERİ

TS EN 2155-9

HAVACILIK SERİSİ - UÇAKLARDA CAM OLARAK KULLANILAN ŞEFFAF MALZEMELER İÇİN PUS TAYİNİ

6) ÇEKME ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ TESTLERİ

TS 1398-3/EN ISO 527-3

FİLM VE LEVHALAR İÇİN  PLASTİKLER-ÇEKME ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ

7) KALINLIK DAĞILIM TAYİNİ

DIN 53370,METOD F

MEKANİK TARAMA YÖNTEMİ İLE PLASTİK FİLMLERİN KALINLIK TAYİNİ

 

 


AKSARAY İŞLETME LABORATUVAR TESTLERİ

1-HİDROSTATİK İÇ BASINCA KARŞI MUKAVEMET TESTLERİ
TS EN 12201/(TS EN ISO 1167-1 –TS EN ISO 1167-2)
TERMOPLASTİK BORULAR, EKLEME PARÇALARI VE
TAKIMLAR-SIVILARIN TAŞINMASINDA KULLANILAN-İÇ BASINCA DİRENCİN TAYİNİ

2-ÇEVRESEL GERİLME VE ÇATLAMAYA KARŞI DİRENÇ TESTLERİ
TS ISO 9261/(TS ISO 8796)
POLİETİLEN (PE) 25 BORULAR-SULAMA KANALLARI
İÇİN - GEÇMELİ TİP EKLEME PARÇALARININ NEDEN
OLDUĞU ÇEVRESEL GERİLME ÇATLAMASINA KARŞI HASSASİYET TESTİ

3-DEBİ HOMOJENLİĞİ TESTLERİ
TS ISO 9261
TARIMSAL SULAMA DONANIMLARI - DAMLATICILAR VE DAMLAMA BORUSU

4-GERİLMEYE KARŞI DİRENÇ TESTLERİ
TS ISO 9261
TARIMSAL SULAMA DONANIMLARI - DAMLATICILAR VE DAMLAMA BORUSU

5-HİDROLİK BASINCA KARŞI DİRENÇ TESTLERİ
TS ISO 9261
TARIMSAL SULAMA DONANIMLARI - DAMLATICILAR VE DAMLAMA BORUSU

6-KÜTLESEL ERİME VE AKIŞ HIZI TESTİ
TS ISO 1133-1/(TS 1323)
PLÂSTİKLER - ERİMİŞ TERMOPLÂSTİKLERİN
KÜTLESEL AKIŞ HIZININ (MFR) VE HACİMSEL AKIŞ HIZININ (MVR) TAYİNİ

7-GERİLMEYE KARŞI DİRENÇ TESTLERİ
TS ISO 9261
TARIMSAL SULAMA DONANIMLARI - DAMLATICILAR VE DAMLAMA BORUSU

8-SU SIZMAZLIĞI TESTLERİ
TS ISO 9261
TARIMSAL SULAMA DONANIMLARI - DAMLATICILAR VE DAMLAMA BORUSU

9-YOĞUNLUK TAYİNİ TESTLERİ
TS ISO 1183-1
PLĂSTİKLER - GÖZENEKSİZ PLÂSTİKLER - YOĞUNLUKTAYİNİ

10-YÜKSELTİLMİŞ SICAKTA HİDROLİK BASINCA KARŞI DİREÇ TESTLERİ
TS ISO 9261
TARIMSAL SULAMA DONANIMLARI - DAMLATICILAR VE DAMLAMA BORUSU

11-OKSİDASYON İNDİKSİYON SÜRECİ (OİT)TAYİNİ TESTLERİ
TS EN 728
PLASTİK BORU VE KANAL SİSTEMLERİ
POLİOLEFİN BORULAR VE EKLEME PARÇALARI
OKSİDASYON İNDÜKSİYON SÜRECİNİN TAYİNİ TESTLERİ(OİT)

12-POLİETİLENDEKİ KARBON SİYAHI DAĞILIMININ MİKROSKOP İLE TAYİN EDİLMESİ TESTLERİ
TS ISO 18553: TS EN 6688

13-ÇEKME ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ TESTLERİ
ISO 6259: TS EN 638
PLASTİK BORU VE KANAL SİSTEMLERİ TERMOPLASTİK BORULAR
ÇEKME ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ TESTLERİ

14-KALSİNASYON VE PİROLİZ İLE KARBON SİYAHI TAYİNİ TESTLERİ
ISO 6964: TS EN 7792
POLİOLEFİN BRORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
KALSİNASYON VE PİROLİZ İLE KARBON SİYAHI TAYİNİ1- Ruloların etiketlerin ( etiket üzerindeki bilgilerin) kullanıcı tarafından garanti süresi boyunca saklanması gerektiği unutulmamalıdır.

2- Film sadece uygulama yapılacağı zaman kılıfından çıkarılmalı ve açılmalıdır.

3- Film çekilirken seranın  üzerinde belirtilen işaret Yönlendirmeleri çok dikkat edilmelidir seni üzerinde plastik örtüsü Sabahın erken saatlerinde (saat 10 dan önce) ve rüzgârsız günlerde çekilmelidir.

4- Plastik örtüsünün  kış şartlarına göre Daha ılık mevsimlerde, yani ilkbahar yaz ve Sonbaharda çekilmesi durumunda  kış aylarında oluşabilecek aşırı gerilmenin plastiğe zarar vereceği unutulmamalıdır. Bu nedenle oluk kenarlarında alın bağlantılarında üst boru ile temas noktalarında aşırı gerilmeye bağlı olarak sera örtüsünde kopmalar kesilmeler yırtılmalar olabileceği göz önüne alınarak uygun boşluk bırakılmalı öyle bir hasarın ürün kalitesinden değil Sera örtüsünün çekilmesinde ki işçilik hatalarından kaynaklanan bilinmelidir.

Garanti kapsamı dışında böylesine bir hasar ile karşılaşmamak için Sera örtüsü çekilirken işçiliği gereken hassasiyeti ve titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

5-  AF katkılı filmlerde;
- filmin üzerinde yer alan işaret ve işaretlemeleri çok dikkat edilmelidir.
- filmde işaret ve işaretlemelerle de belirtildiği şekilde (iç-dış taraf olarak) filmlerin doğru çekilmesi filmden istenilen performansı alınması için çok önemlidir.
- iç taraf;  Sera içini toprağı dış taraf gökyüzüne bakan kısmı ifade eder af katkılı ürünler de ters kullanım sonucu katkı malzemesinden istenilen performansı elde edilmez.
- Sera örtüsünün çekilmesi sırasında yüzeyinde oluşabilecek pürüzler ve sera örtüsünün aşırı Gergin çekilmesinin af performansını olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır.
- Oluk altı yüksekliği 3 metreden az olan etkin ve yeterli havalandırma olmayan seralarda af katkılı Sera örtüsü kullanımı tavsiye edilmez ( Tepe havalandırması harici fan ve vantilatör bulunmayan seralar)
- Konstrüksiyon Özelliği ne bitki cinsini sulama rejimine Hava durumuna iç ve dış meme seranın nasıl ısıtıldığına  bağlı olarak af katkısının faydalı kullanım süresi Optimum şartlarda 24 ay kadardır.

6-  Sera örtüsü metal seralarda kullanılacak ise Mümkünse Galvaniz boru tercih edilmelidir. sera naylonu çekilmeden önce filmin Demir ile temas eden kısımlarının metaldeki ısınmanın plastiğe vereceği zararı azaltmak amacıyla naylonun üzerinden su bazlı akrilik boya ile boyanması gerekmektedir.

7- Sera film montajı sırasında kullanılan tel , klips , profil gibi birleştirici materyallerin Sera filmine zarar vermesinden kaçınılmalıdır. Eğer klips kullanılıyor ise klipsleri plastiğe zarar vermesini  engellemek için klipsin altına çift kat şerit kuşak konulmalıdır.

8- Sera örtüsünün üzerine çekildiği pürüzlü paslı Ahşap veya Budak gibi fiziki deformasyon sebebi olabilecek materyallerin vereceği zararlar garanti kapsamı dışındadır.

9-  Montaj sırasında film üzerine sert ağır ve  Keskin montaj malzemeleri konulmamalı ve bunların Sera filmine zarar verebileceği ihtimali unutulmamalıdır.

10- seraların ısıtılmasında kullanılan araçların filme doğrudan temas ile filmde deformasyon ve aşınmalar olabileceğinden ısıtıcı araçları Sera filminden uzak tutmak gerekmektedir.

11-  gölge tozu kullanılıyor ise demir alüminyum veya benzeri içerikli gölge tozlarının seçilmemesi gereklidir. Gölge tozuna maruz kalmış Sera filminin faydalı kullanım ömrünün azalmaması için saflaştırılmış gölge tozu seçilmelidir.

12-  Rüzgarın Sera üzerinde oluşturduğu emme kuvvetine karşı oluşabilecek tahribatlara karşı PE  Sera kuşağının Kullanılması tavsiye edilir rüzgardan dolayı Sera örtüsünün rüzgarda dalgalanması Konstrüksiyona çarpması sonucu oluşabilecek aşınma ve yırtılmaları önleyecek tedbirler alınmalıdır.

13- Farklı bir talep bildirilmediği takdirde uzun kullanım ömürlü tarımsal filmlerin sera içinde kullanılan kimyasallara (  kükürt, demir, Klor içerikli) dirençsiz olduğu kimyasala maruz kalan plastik örtüsünün zamanından önce aşınma ve yırtılmaya maruz kalabileceği unutulmamalıdır.

14-  Ürün çeşidi yetiştiricilik şartları bölgesel koşullar iklim ve coğrafi özellikler göz önüne alınarak uygun Sera filminin( gerekli katkı) kullanılması verim alınması için önemlidir. Talebinizi uygun Sera filminin belirlenmesinde Ziraat Mühendislerimizden  destek alabilirsiniz.

15- Kurulum sırasında veya sonrasında oluşan yırtılmalar veya delinmeler için pe  Sera tamir bantları kullanılmalıdır.

16-  ürünlerimiz Yukarıda belirtilen uygulama ve kullanım önerileri çerçevesinde kullanıldığı takdirde üretimden doğan hatalar için kalan süre oranında garantilidir.

TARIMSAL FİLMLERDE GARANTİ KAPSAMI

1-  Tarımsal filmlerde garanti süresi bayinin kooperatifin  kestiği satış faturası tarihi ile başlar.

2- PE  tarımsal filmlerde garanti kapsamı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunması olarak tanımlanır. - Bozulma:  tarımsal filmin üretildiği andaki uzama mukavemetini %50 ve üzerinde kaybetmesi uluslararası standartlara göre bozulma olarak kabul edilir. - İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içerisinde UV ( ultraviyole) ışınlarından kaynaklı erken bozulmalar ile sınırlıdır. - Garanti sadece UV  Işınlarının zamanından önce bozulmasına yöneliktir yüksek sıcaklığa maruz kalan Sera konstrüksiyonuna  temas eden Sera filminin UV özelliğini kaybetmesi nedeniyle Sera filminde oluşabilecek bozulmalar garanti kapsamına alınmaz. - imece Plastik’in  Güneş ışınlarına karşı vermiş olduğu garanti süresi 150 kly/yıl  için geçerlidir.
3- Üretim kaynaklı olduğu tespit edilen tüm hasarlar İmece Plastik garanti kapsamındadır.

TARIMSAL FİLMDE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Ürünlerimiz belirtilen saklama uygulama ve kullanım koşullarını uyduğu takdirde üretim kaynaklı hatalardan kalan süre oranında garantilidir ancak iadesine karar verilmiş ürünlerle ilgili oluşabilecek nakliye sigorta montaj ve diğer masraflar ile Sera örtüsünün hasarlanması sonucu oluşabilecek tüm zarar ve kayıtlardan İmece Plastik sorumlu tutulmaz.

1- PE Tarımsal filmde garanti kapsamı; güneşten Gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde korunması Olarak tanımlanır. İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içindeki UV (  ultraviyole) ışınlarından kaynaklı bozulmalar ile sınırlıdır. Bunun dışında antifog (  terletme özelliği) anti mist (  SiS azaltma özelliği) IR (Termal bariyer özelliği+ Işık Yayıcı özelliği)  anti dust ( tost tutmama özelliği) katkılarının etkinliği etkili kullanım süresi imece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

2-  Nakliye sırasında hasar görmüş ürünü teslim alınarak kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

3-  Son kullanıcının sağlam olarak teslim aldığı ürünün taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

4-  Ürün ambalajından çıkartılıp çekilmesi esnasında Sert pürüzlü yüzeylere teması sonucunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

5-  ürünün çekilmesi sırasında aşırı gerginlik nedeni ile enine boyuna sündürülmesinden dolayı oluşabilecek hasarlar ( enine aşırı gerginlikten dolayı oluğa paralel yırtılmalar ; Boyuna aşırı gerdirilmesi den dolayı alın kısımlarında oluşabilecek deformasyonlar) garanti kapsamı dışındadır.

6-  Ahşap paslı pürüzlü(  boyanmamış zımparalanmamış yüzeyleri olan konstrüksiyonlarla  filmin temas etmesi sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır

7- Filmin montajı sırasında sabitleyici madde olarak kullanılan tel çivi klips ve benzeri materyallerin meydana getirdiği hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

8-  Dünyada hiçbir UV  katkısı kimyasalı üreticisi;  kükürt, Klor, Brom ve Demir gibi içeren zirai kimyasalların Sera içerisinde kullanılması ile oluşabilecek deformasyonlara taşınma ve hasarlara garanti vermemektedir. Dolayısı ile bu ve bu gibi nedenler ile oluşabilecek hasarların tümü İmece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

9-  kışın yağmurlama metodu kullanılarak Sera sıcaklığını muhafaza etmek için yapılan uygulamalardan kaynaklı hasarlar örnek; Buz Kesme garanti kapsamı dışındadır.

10-  Tarımsal filmin ilgili işaretlemeler olmasına rağmen yanlış uygulanması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.

11-  Ürün ne gerek kurulup gerekse kullanım sırasında kullanıcı hatalarından kaynaklı eskime yırtılma ve kesikler garanti kapsamı dışındadır.

12-  Ürünün tavsiye edilen Garanti suresinden önce deforme olmasına sebebiyet veren;
- Doğal afet ve felaketler
- Mekanik zorlamalar
- Olağandışı meteorolojik koşullar
- Kullanıcı ve kullanım kaynaklı ihmaller yanlışlar
- Hatalı depolama kurulum bakım onarım uygulamalarından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

13-  imece Plastik garanti kapsamı sadece İmece Plastik tarafından belirlenir.  İmece Plastik dışında kalan üçüncü kişilerin( bayi, satıcı aracı ve diğer) imece Plastik adına karar alma ve hüküm verme yetkisi yoktur.

14- İmece Plastik ürünlerini kullanarak yetiştiricilik yapan üreticinin dönemsel veya uzun süreli satış ve kar artış veya azalarından İmece Plastik sorumlu tutulmaz.

Web Tasarım ve Uygulama destech.com.tr