ÜRÜNLER

TOPRAK ÜST ÖRTÜSÜ

Genel anlamda toprak üstünde kullanılan ürün gruplarıdır. Şeffat ve renkli olan çeşitleri mevcuttur. Karpuzluk, çileklik, ısı perdesi, solarizasyon, şeffaf ve renkli mulch gibi çeşitleri mevcuttur. Isı, Erkencilik, toprakta nem ve suyu tutma, güneş ışığını bitki altında meyvelere daha verimli ulaştırma, zararlı otlarla mücadele gibi faydaları bulunmaktadır.


Solarizasyon, seracılık alanlarında temmuz, ağustos ayları gibi en sıcak dönemde nemli ve derin işlenmiş, toprağın ışık geçirgenliği yüksek, şeffaf sera örtüsü ile tamamen kapatılarak oluşan yüksek sıcaklıkta zararlı bakteri ve mikroorganizmalardan arındırılmasını amaçlayan ve herhangi bir kimyasal madde kullanılmadığı için çevre dostu bir işlemdir.

Kimyasal kullanılmadan yapılan bu işlemle toprak zararlılardan arındırılırken faydalı bakterilerinde yüksek sıcaklıkta üremesi sebebiyle % 20 - 30 verim artışında sağlanmış olur. Solarizasyon işleminde örtü seçimi (kalınlık) ve uygulamanın doğru yapılması önem arz etmektedir.

Solarizsayon örtüleri gerekli görüldüğü takdirde talebe bağlı olarak UV, IR, AF katkılı olarakta üretilebilir.


Başta karpuz, kavun üretimi üretimi olmak üzere üretimde erkincilik sağlamak amacı ile kullanılır,

Bitkiyi rüzgar, yağmur gibi dış etkenlere karşı kısmen korumak amacıyla kullanılır.

Karpuzluk örtülerde talebe bağlı olarak UV, IR, AF katkılı üretimler de yapılabilir.


Toprağın kaplanması için kullanılan mulch filmler:
Özellikle çilek üretiminde kullanılır.
CO-EX teknolojisi ile üretilen bu toprak üstü filmin rengi siyahtır.
Toprak sıcaklığını dengeler,
Yabancı ot çıkışını önler, nem kaybını azaltır ve dolayısıyla daha az sulama ihtiyacı olur.
UV katkısı sebebiyle uzun süreli kullanma imkanı verir.
Meyvelerin toprak ile temasını önler.

 


Toprağın kaplanması için kullanılan mulch filmler:
Bu Mulch filmin toprağa temas eden yüzeyi siyah diğer tarafı ise; gümüş gri ve beyaz olmakla birlikte bitkinin gelişim ihtiyacına bağlı olarak kahverengi / kırmızı / yeşil gibi değişik renklerde de uygulanabilmektedir.Mulch uygulamalarında özellikle gümüş gri ve beyaz rengin refraktör özelliğinden faydalanılır. Mulch filmler;
Toprak yüzeyinde yabani ot oluşumunu engeller
Bitkiyi haşerelerden korur.
Bitki köklerinin aşırı sıcaktan yanmasını engeller.
Bitki yapraklarının ve meyvenin alt kısımlarının güneş ışığını almasını sağlar.
Yaprakların alt kısımlarında bakteri oluşumunu engeller.
Meyvelerde düzenli renk dağılımını sağlar.


Düz veya az meyilli arazide 1 bar’dan düşük basınç oluşturacak şekilde su taşıması kullanılır. Yüksek su basıncından dolayı yırtılma, delinme gibi fiziki etkenlere maruz bırakılmadığı takdirde birden fazla defa da kullanımı söz konusu olabilir.TARIMSAL FİLMLERDE GARANTİ KAPSAMI

1-  Tarımsal filmlerde garanti süresi bayinin kooperatifin  kestiği satış faturası tarihi ile başlar.

2- PE  tarımsal filmlerde garanti kapsamı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunması olarak tanımlanır. - Bozulma:  tarımsal filmin üretildiği andaki uzama mukavemetini %50 ve üzerinde kaybetmesi uluslararası standartlara göre bozulma olarak kabul edilir. - İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içerisinde UV ( ultraviyole) ışınlarından kaynaklı erken bozulmalar ile sınırlıdır. - Garanti sadece UV  Işınlarının zamanından önce bozulmasına yöneliktir yüksek sıcaklığa maruz kalan Sera konstrüksiyonuna  temas eden Sera filminin UV özelliğini kaybetmesi nedeniyle Sera filminde oluşabilecek bozulmalar garanti kapsamına alınmaz. - imece Plastik’in  Güneş ışınlarına karşı vermiş olduğu garanti süresi 150 kly/yıl  için geçerlidir.
3- Üretim kaynaklı olduğu tespit edilen tüm hasarlar İmece Plastik garanti kapsamındadır.

TARIMSAL FİLMDE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Ürünlerimiz belirtilen saklama uygulama ve kullanım koşullarını uyduğu takdirde üretim kaynaklı hatalardan kalan süre oranında garantilidir ancak iadesine karar verilmiş ürünlerle ilgili oluşabilecek nakliye sigorta montaj ve diğer masraflar ile Sera örtüsünün hasarlanması sonucu oluşabilecek tüm zarar ve kayıtlardan İmece Plastik sorumlu tutulmaz.

1- PE Tarımsal filmde garanti kapsamı; güneşten Gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde korunması Olarak tanımlanır. İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içindeki UV (  ultraviyole) ışınlarından kaynaklı bozulmalar ile sınırlıdır. Bunun dışında antifog (  terletme özelliği) anti mist (  SiS azaltma özelliği) IR (Termal bariyer özelliği+ Işık Yayıcı özelliği)  anti dust ( tost tutmama özelliği) katkılarının etkinliği etkili kullanım süresi imece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

2-  Nakliye sırasında hasar görmüş ürünü teslim alınarak kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

3-  Son kullanıcının sağlam olarak teslim aldığı ürünün taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

4-  Ürün ambalajından çıkartılıp çekilmesi esnasında Sert pürüzlü yüzeylere teması sonucunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

5-  ürünün çekilmesi sırasında aşırı gerginlik nedeni ile enine boyuna sündürülmesinden dolayı oluşabilecek hasarlar ( enine aşırı gerginlikten dolayı oluğa paralel yırtılmalar ; Boyuna aşırı gerdirilmesi den dolayı alın kısımlarında oluşabilecek deformasyonlar) garanti kapsamı dışındadır.

6-  Ahşap paslı pürüzlü(  boyanmamış zımparalanmamış yüzeyleri olan konstrüksiyonlarla  filmin temas etmesi sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır

7- Filmin montajı sırasında sabitleyici madde olarak kullanılan tel çivi klips ve benzeri materyallerin meydana getirdiği hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

8-  Dünyada hiçbir UV  katkısı kimyasalı üreticisi;  kükürt, Klor, Brom ve Demir gibi içeren zirai kimyasalların Sera içerisinde kullanılması ile oluşabilecek deformasyonlara taşınma ve hasarlara garanti vermemektedir. Dolayısı ile bu ve bu gibi nedenler ile oluşabilecek hasarların tümü İmece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

9-  kışın yağmurlama metodu kullanılarak Sera sıcaklığını muhafaza etmek için yapılan uygulamalardan kaynaklı hasarlar örnek; Buz Kesme garanti kapsamı dışındadır.

10-  Tarımsal filmin ilgili işaretlemeler olmasına rağmen yanlış uygulanması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.

11-  Ürün ne gerek kurulup gerekse kullanım sırasında kullanıcı hatalarından kaynaklı eskime yırtılma ve kesikler garanti kapsamı dışındadır.

12-  Ürünün tavsiye edilen Garanti suresinden önce deforme olmasına sebebiyet veren;
- Doğal afet ve felaketler
- Mekanik zorlamalar
- Olağandışı meteorolojik koşullar
- Kullanıcı ve kullanım kaynaklı ihmaller yanlışlar
- Hatalı depolama kurulum bakım onarım uygulamalarından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

13-  imece Plastik garanti kapsamı sadece İmece Plastik tarafından belirlenir.  İmece Plastik dışında kalan üçüncü kişilerin( bayi, satıcı aracı ve diğer) imece Plastik adına karar alma ve hüküm verme yetkisi yoktur.

14- İmece Plastik ürünlerini kullanarak yetiştiricilik yapan üreticinin dönemsel veya uzun süreli satış ve kar artış veya azalarından İmece Plastik sorumlu tutulmaz.

Web Tasarım ve Uygulama destech.com.tr