ÜRÜNLER

ENDÜSTRİYEL VE TARIMSAL AMBALAJ GRUBU

Tarımsal ve endüstriyel anlamda ürünlerin korunması, muhafazası ve dış ortamlarda daha fazla depolanması amacıyka kullanılan ürün grubudur


Salatalık, biber, patlıcan ve havuç gibi sebze ve meyvelerin dış etkenlerden korunarak taşınması amacıyla kullanılan, genellikle şeffaf olmak üzere istenilen renklerde, yüksek mekanik mukavemete sahip ve esnek olarak olarak üretilen ambalaj torbalarıdır.

İsteğe bağlı olarak delikli ve paketleme işlemi sonrasında torba içerisinde buğulanmayı ve terlemeyi engelleyecek şekilde Anti Fog Katkılı olarak da üretilebilmektedir.

Sebze - Meyve Torbaları talebe göre 40-100 cm genişlik ve 25-200 mikron kalınlık aralığında üretilebilmektedir.


Silaj; su içeriği yüksek yeşil bitkilerin, havasız ortamda süt asidi bakterileri tarafından fermente edilmesi ile elde edilen, besi ve süt hayvancılığında hayvanların taze yeşil yem ihtiyaçlarının yıl içinde belli bir süre karşılanabilmesi nedeniyle, hayvanların zengin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılan bir yem türüdür.

 Silaj Örtüleri ise hayvanların taze yem ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan silajın dış etkenlerden korunması amacıyla üretilen, sızdırmazlık özelliği ile silajı kullanım süresince koruyan, Işık Geçirmeyen, Yüksek Mekanik Mukavemete sahip, UV Stabilizer Katkılı uzun ömürlü Polietilen örtülerdir.

 Silaj örtüleri 10 mt. genişliğe kadar 100-200 mikron kalınlık aralığında, Beyaz-Siyah veya Yeşil-Siyah renklerde 3 Katlı CO-EX teknolojisi kullanılarak üretilmektedir


Otomatik shrinkleme fırını, pürmüz veya şaloma ile ıstılarak Mermer, Tuğla, Seramik, Hammadde v.s. ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan, palet üzerinde içerisindeki ürünleri sıkıca sarıp dağılmasını engelleyen, ürünleri toz, yağmur ve güneşten koruyan Polietilen ambalaj filmleridir.

Shrink Palet Örtüleri, yük taşıma kapasitesine bağlı olarak istenilen kalınlıklarda,katkısız veya uzun ömürlü kullanım için UV Stabilizer Katkılı olarak otomatik / manuel kullanım için rulo şeklinde üretilmektedir.
 


Sulama bakımından yeterli su miktarında sahip olmayan bölgelerde, tarımsal üretim için gerekli olan suyun temin edilmesinde, açılan havuzların içine serilerek su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan Polietilen filmlerdir.

Havuz Naylonları 10 mt. genişliğe kadar, talebe göre Katkısız, 12 Ay veya 24 Ay UV Katkılı olarak 3 Katlı CO-EX üretim teknolojisi ile üretilmektedir


Besicilikte besin değeri yüksek olan yeşil ot, şeker pancarı posası, mısır posası gibi bitkilerin bünyelerindeki glikoz ve su miktarının en ideal olduğu dönemde inarobik fremantasyona tabi tutulması için hava geçirgenliği minimuma düşürülmüş, delinme ve uzama oranı çok yüksek olan ürünlerdir.TARIMSAL FİLMLERDE GARANTİ KAPSAMI

1-  Tarımsal filmlerde garanti süresi bayinin kooperatifin  kestiği satış faturası tarihi ile başlar.

2- PE  tarımsal filmlerde garanti kapsamı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunması olarak tanımlanır. - Bozulma:  tarımsal filmin üretildiği andaki uzama mukavemetini %50 ve üzerinde kaybetmesi uluslararası standartlara göre bozulma olarak kabul edilir. - İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içerisinde UV ( ultraviyole) ışınlarından kaynaklı erken bozulmalar ile sınırlıdır. - Garanti sadece UV  Işınlarının zamanından önce bozulmasına yöneliktir yüksek sıcaklığa maruz kalan Sera konstrüksiyonuna  temas eden Sera filminin UV özelliğini kaybetmesi nedeniyle Sera filminde oluşabilecek bozulmalar garanti kapsamına alınmaz. - imece Plastik’in  Güneş ışınlarına karşı vermiş olduğu garanti süresi 150 kly/yıl  için geçerlidir.
3- Üretim kaynaklı olduğu tespit edilen tüm hasarlar İmece Plastik garanti kapsamındadır.

TARIMSAL FİLMDE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Ürünlerimiz belirtilen saklama uygulama ve kullanım koşullarını uyduğu takdirde üretim kaynaklı hatalardan kalan süre oranında garantilidir ancak iadesine karar verilmiş ürünlerle ilgili oluşabilecek nakliye sigorta montaj ve diğer masraflar ile Sera örtüsünün hasarlanması sonucu oluşabilecek tüm zarar ve kayıtlardan İmece Plastik sorumlu tutulmaz.

1- PE Tarımsal filmde garanti kapsamı; güneşten Gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde korunması Olarak tanımlanır. İmece Plastik tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içindeki UV (  ultraviyole) ışınlarından kaynaklı bozulmalar ile sınırlıdır. Bunun dışında antifog (  terletme özelliği) anti mist (  SiS azaltma özelliği) IR (Termal bariyer özelliği+ Işık Yayıcı özelliği)  anti dust ( tost tutmama özelliği) katkılarının etkinliği etkili kullanım süresi imece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

2-  Nakliye sırasında hasar görmüş ürünü teslim alınarak kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

3-  Son kullanıcının sağlam olarak teslim aldığı ürünün taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

4-  Ürün ambalajından çıkartılıp çekilmesi esnasında Sert pürüzlü yüzeylere teması sonucunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

5-  ürünün çekilmesi sırasında aşırı gerginlik nedeni ile enine boyuna sündürülmesinden dolayı oluşabilecek hasarlar ( enine aşırı gerginlikten dolayı oluğa paralel yırtılmalar ; Boyuna aşırı gerdirilmesi den dolayı alın kısımlarında oluşabilecek deformasyonlar) garanti kapsamı dışındadır.

6-  Ahşap paslı pürüzlü(  boyanmamış zımparalanmamış yüzeyleri olan konstrüksiyonlarla  filmin temas etmesi sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır

7- Filmin montajı sırasında sabitleyici madde olarak kullanılan tel çivi klips ve benzeri materyallerin meydana getirdiği hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

8-  Dünyada hiçbir UV  katkısı kimyasalı üreticisi;  kükürt, Klor, Brom ve Demir gibi içeren zirai kimyasalların Sera içerisinde kullanılması ile oluşabilecek deformasyonlara taşınma ve hasarlara garanti vermemektedir. Dolayısı ile bu ve bu gibi nedenler ile oluşabilecek hasarların tümü İmece Plastik garanti kapsamı dışındadır.

9-  kışın yağmurlama metodu kullanılarak Sera sıcaklığını muhafaza etmek için yapılan uygulamalardan kaynaklı hasarlar örnek; Buz Kesme garanti kapsamı dışındadır.

10-  Tarımsal filmin ilgili işaretlemeler olmasına rağmen yanlış uygulanması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.

11-  Ürün ne gerek kurulup gerekse kullanım sırasında kullanıcı hatalarından kaynaklı eskime yırtılma ve kesikler garanti kapsamı dışındadır.

12-  Ürünün tavsiye edilen Garanti suresinden önce deforme olmasına sebebiyet veren;
- Doğal afet ve felaketler
- Mekanik zorlamalar
- Olağandışı meteorolojik koşullar
- Kullanıcı ve kullanım kaynaklı ihmaller yanlışlar
- Hatalı depolama kurulum bakım onarım uygulamalarından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

13-  imece Plastik garanti kapsamı sadece İmece Plastik tarafından belirlenir.  İmece Plastik dışında kalan üçüncü kişilerin( bayi, satıcı aracı ve diğer) imece Plastik adına karar alma ve hüküm verme yetkisi yoktur.

14- İmece Plastik ürünlerini kullanarak yetiştiricilik yapan üreticinin dönemsel veya uzun süreli satış ve kar artış veya azalarından İmece Plastik sorumlu tutulmaz.

Web Tasarım ve Uygulama destech.com.tr