ÜRÜNLER

PE 100 BORULARI

Kangal ve Yağmurlama Boruları

Bitkinin ihtiyacı olan suyun, yağmurlama boruları, ek parça elemanları ve sprinkler aracılığı ile yağmur şeklinde verilmesidir.
Yüzey sulama yöntemleri ile sulanamayan dik, eğimli ve dalgalı araziler hiç tesviyeye gerek duyulmadan yada hafif tesviye ile yağmurlama sulama ile sulanabilir Yağmurlama sulama ile Derine sızma, İletim ve yüzey akış yolu ile su kayıpları yoktur. Bundan dolayı su
kullanma randımanı yüksektir. Erozyon Tehlikesi Yaratmaz.

Eğimli tarım alanlarında yüzey sulama yapılırsa oluşan yüzey akış, ciddi erozyon sorunları meydana getirir.
Erozyon kontrolünde sayısız güçlüklerle karşılaşılır.
Yağmurlama sulama, bu nitelikteki alanlarda erozyon sorunu aratmadan başarı ile uygulanabilir. Daha Fazla Arazi işleme Olanağı Verir, Arazi Kullanım Alanı Artar.  Yağmurlama sulamada kanallara ve tarla içi arklarına gerek olmadığından ekilebilen arazi alanı artacağından üretimde artış sağlanır. Sulama Suyu ile Gübreleme Yapılabilir.

Yağmurlama sulama sistemiyle eriyebilir gübreler ek bir işçilik gerektirmeden bitkilere verilebilir.
Toprak Hazırlamada Kolaylık Sağlar. Ekim ve dikim işlemleri için gerekli olan tav suyu,  yağmurlama sulama ile en uygun biçimde verilebilir. Sulama işçiliği En Aza İner. Yağmurlama sulama sistemi, yüzey sulama yöntemleri ile kıyaslanamayacak oranda sulama işçiliğinden tasarruf sağlamaktadır.PE BORULAR KULLANIM KLAVUZU 

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANILMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR.

Sisteme tam anlamıyla proje kapsamında yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.  Malzemenin arazi eğimine uygun döşenmelidir. Güneş ile temas halinde olan damla sulama boruları zamanla deformasyon gösterir. Rengini siyah olması durumundan dolayı güneş ışını yüzeyinde toplar. Bu nedenle ısınan boru genleşme gösterir.  Sistemde dere ve ya tepe noktaların yapılması gereken sanat yapılırının varlığı teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.  PE boruların basıca dayanıklılık değerleri borunun özelliğine göre 4 atü ile 25 atü arasında değişmektedir. Topografyası yüksek olan bölgelerde yüksek basınçlara dayanıklı borular tercih edilmeli, aksi takdirde boru deformasyon göstermektedir.  Topografyası düz olan arazilerde veya iletim hatlarında düşük basınç dayanımlı Pe borular kullanılmaktadır.  Ek parçalarında aşınma olup olmadığı arazi keşfinde kontrol edilmelidir.  İletim hattında basınçölçer aletinin (manometre) olup olmadığı da en önemli noktadır. KULLANIM HATALARI. 


PE borularının kullanımda genellikle hatalar araziye uygulama aşamasında meydana gelmektedir. Bu neden iyi bir proje ile araziye uygulama yapılmalıdır. Malzeme seçimi çok iyi yapılmalıdır. Bu nedenle yapılacak bir proje hatası boruların patlamasına neden olur. PE borularının içerisinde olması istenen basınç maximum borunun anma basıncıdır. Bunların dışındaki bir işletim basıncı sistemin zarar görmesine neden olur. İyi bir proje hazırlığından sonra araziye uygulanmalıdır. Aksi takdirde borularda patlamalara neden olmaktadır. Arazi eğimi çok önemlidir. Boru hatları genellikle tesviye eğrilerine paralel döşenmelidir. Ancak buna imkan olmayan arazilerde dikte döşenebilir. Arazi uygulamasında boruları içerisinde hareket eden havanın dışarı atılmasını sağlayan vantuzların veya hava bacalarının olup olmadığına dikkat edilmelidir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Çerçeve halinde ambalajı boruların vinç ile taşınması durumunda, metalik olmayan geniş askı bantları veya halatları kullanılmalıdır.

Uzunluğu 6 metreden fazla olan boruları yük taşıyıcı askı kolları arasındaki mesafe en azından boru uzunluğunun veya ambalajın dörtte biri kadar olmalıdır.

Taşıma amacıyla zincir veya kanca kullanılmamalıdır.  Taşıma ve boşaltım esnasında kol askılarının boru bağlarını ortalayacak şekilde, eşit aralıklarla yerleştirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

6 metre uzunluğundaki standart boruların bağ ambalajlarının forktlift yardımı ile taşınması bu boruların doğal yapıları geregince mümkündür.

Kümelenmiş boru ambalajlarının uzunluğunun 6 metrenin üzerinde olması durumunda, boşaltım esnasında en az dört kollu çatal veya kalas destekli ve uygun kol askılı vinç kullanılmalıdır. Boruların tek, tek boşaltılması halinde de aynı yöntem kullanılmalıdır. Boşaltımın düz bir zemine yapılması halinde kızak ve halat askıların kullanılması daha pratik olabilir. Borular kesinlikle sevkiyat aracından atılarak veya hareket halindeki aracın arka kapakları açılıp, kaydırılarak boşaltılmamalıdır. KANGAL BORULAR EMNİYET HUSUSLARI Kangal borular sarılı vaziyette iken, bir potansiyel enerji içerir, doğru şartlarda muhafaza edilmediğinde ciddi kazlara sebep olabilir. Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için, geniş çaplı kangal boruların tesisatı sadece konuya hâkim kişilerce gerçekleştirilmelidir. Sarılı kangal boruların açıklaması esnasında, uç kısımlarının daima kontrollü olarak açılması, tüm bağların aynı anda açılmaması gerekir. Bu tip operasyonlar içerdiğinden, bu operasyonlarda görevli kişilerin, görev esnasında kalın şapka, eldiven, güvenli ayakkabılar ve göz koruyucular gitmesi gerekir. Sevkiyat öncesinde sarılı kangal boru uçlarının yeterince güvenli muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır.

Web Tasarım ve Uygulama destech.com.tr